Аккумуляторные шуруповерты Makita


Ударный шуруповёрт BTD130RFE

Ударный шуруповерт BTD140RFE

Шуруповёрт BFS44RFE

Шуруповерт BFS450RFE
Шуруповерт BFS451RFE

Дрель-шуруповерт 6261DWE

Дрель-шуруповерт 6270DWE

Дрель-шуруповерт 6271DWE
Гайковерт BTW251RFE

Шуруповерт DF 330 DWLE

Ударный шуруповерт  TD090DWE

Дрель-шуруповерт  6261DWPE
Дрель-шуруповерт 6281DWALE

Дрель-шуруповерт  8271DWAE

Дрель-шуруповерт  8281DWPE 

Дрель-шуруповерт  6317DWAE
Дрель-шуруповерт  6317DWDE

Дрель-шуруповерт  6337DWAE

Дрель-шуруповерт  6337DWDE

Дрель-шуруповерт  6319DWAE
Дрель-шуруповерт  6347DWAE

Дрель-шуруповерт  6339DWAE

Дрель-шуруповерт  6347DWDE

Дрель-шуруповерт  6349DWDE
Ударный шуруповерт  BHP453RFE

Дрель-шуруповерт  6339DWDE

Дрель-шуруповерт  6319DWDE

Ударный шуруповерт  6980FDWAE
Дрель-шуруповерт  8414DWAE

Дрель-шуруповерт  8414DWFE

Дрель-шуруповерт  8434DWFE

Дрель-шуруповерт  8444DWFE
Дрель-шуруповерт  BDF343SHE

Дрель-шуруповерт  BDF343RFE

Дрель-шуруповерт  BDF441RFE

Дрель-шуруповерт  BDF453SHE
Дрель-шуруповерт  BDF454RFE

Дрель-шуруповерт  BDF451RFE

Дрель-шуруповерт  BDF456RFE

Дрель-шуруповерт  BDF444RFE 
Дрель-шуруповерт  BDF453RFE

Ударная дрель-шуруповерт  BHP442RFE

Ударная дрель-шуруповерт BHP343RFE

Ударный шуруповерт  BHP441RFE
Ударный шуруповерт  BHP444RFE

Ударный шуруповерт  BHP453SHE

Ударный шуруповерт  BHP454RFE

Ударный гайковерт  BTP130RFE
Гайковерт BTS130RFE

Ударный гайковерт BTD145Z

Ударный шуруповерт  BTD145 RFE 

Ударный шуруповерт BTD146RFE 
Угловой шуруповерт  DA392DW

Ударный шуруповерт  HP330DWLE

Шуруповерт BTD133RFE

Отвертка 6722DW
Ударный шуруповерт  HP330DWE

Шуруповерт 6260DWPE

Шуруповерт 6270DWALE

Шуруповерт  6280DWPE
Угловая аккумуляторная дрель DA301DW

Аккумуляторная отвертка  DF030DWE  

Аккумуляторная отвертка  DF010DSE

Ударный гайковерт  6980FDWAE9